Zabezpieczenia techniczne

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie zaopatrzenia w nowa generacje plomb, powszechnie stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Producentem tych plomb jest wiodąca na rynkach światowych w dziedzinie zabezpieczeń technicznych angielska firma „ENVOPAK – ENVOSEAL”. Jesteśmy jej wyłącznym przedstawicielem na terenie Dolnego Śląska. Plomby tej firmy posiadają aktualny atest BS EN ISO nr 9002:1994. Cechą znamienną tej generacji plomb jest to, że są one numerowane w sposób niepowtarzalny, co gwarantuje brak możliwości ich powtórnego użycia. Jest to równoważne z gwarancją, że bez wiedzy osoby upoważnionej nikt nie ma wglądu do zabezpieczonych danych i mienia.

Dotyczy to komputerów, kas, szaf, kontenerów, biur, magazynów i innych urządzeń oraz wszelkich pomieszczeń.