Windykacja

Konsekwencją aktualnej sytuacji gospodarczej jest coraz większe ryzyko kontaktu z niesolidnym partnerem handlowym. Coraz częściej mamy więc do czynienia z dłużnikiem a niejednokrotnie z „niesolidnym” dłużnikiem. Konieczność egzekwowania należnych kwot w drodze działań prawnych jest sytuacją niewygodną dla obu stron.

PROLEX Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie dochodzenia roszczeń finansowych oraz monitoringu wierzytelności.

 Nasza oferta w tym zakresie obejmuje także doradztwo i prowadzenie wszelkich czynności związanych z uruchamianiem procedur zmierzających do dochodzenia roszczeń finansowych, a więc: ustalenie miejsca pobytu i stanu majątkowego dłużnika, prowadzenie negocjacji z dłużnikami, prawne zabezpieczenie majątku dłużnika jako gwarancja spłaty zadłużenia oraz przygotowanie pism procesowych do Sądów i wniosków do komorników sądowych. Na tym etapie pracownicy nasi utrzymują ścisłą współpracę z komornikiem w trakcie wykonywania procedur egzekucyjnych z majątku dłużnika w celu maksymalnego skrócenia czasu odzyskania przez wierzyciela należności finansowych.

Proponujemy wiec Państwu współpracę z naszą Firmą w pełnym zakresie dochodzenia Państwa wierzytelności na wszystkich przewidzianych prawem etapach od postępowania polubownego przed sądowego do postępowania egzekucyjnego.

W procesie dochodzenia roszczeń finansowych, PROLEX Sp. z o.o. opiera się na odpowiednio do tego dobranych, przeszkolonych i posiadających odpowiednie kwalifikacje oraz dużą siłę perswazji pracownikach operacyjnych Działu Windykacji. Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do każdej sprawy i każdego Klienta podchodzimy z maksymalną starannością.

Opłata wstępna wynosi 300 PLN + 23% VAT – od stałych klientów nie jest pobierana. Prowizja od kwoty odzyskanej od wierzyciela jest określana indywidualnie i zależy od wielkości windykowanej kwoty oraz nakładów finansowych poniesionych w procesie windykacji.