Usługi detektywistyczne

Usługa polega na poszukiwaniu osób i rzeczy, sprawdzeniu wiarygodności firm i osób w celu ochrony interesów Kontrahenta, oraz zbieraniu informacji dla stron procesowych.

Może ona zamykać się w podstawowym zakresie, obejmującym pozyskiwanie informacji na temat statusu prawnego, zakresu działalności, daty rozpoczęcia działalności, siedziby, osób zarządzających, majątku firmy. Zakres szczegółowego wywiadu na temat wskazanego przez Kontrahenta podmiotu gospodarczego, rozszerzony jest o dane obejmujące dodatkowo:

  •  sytuację finansowo – ekonomiczną,
  • ocenę pozycji na rynku,
  • obroty,
  • należności,
  • zobowiązania,
  • stan zatrudnienia,
  • kontakty gospodarcze,
  • kierunki współpracy,
  • informacje o kontrahentach,
  • opinie współpracowników rynkowych.

Ponadto: powiązania kapitałowo-organizacyjne firmy, dane o właścicielach przedsiębiorstwa, o osobach sprawujących zarząd, o udziałowcach, o kierunkach rozwoju firmy jak też każdy dodatkowo zadany przez Zleceniodawcę zakres informacji.

„Prolex” oferuje także wykonanie wszelkich innych zadań powierzonych przez Zleceniodawcę, takich jak: ustalenie miejsca pobytu poszukiwanych osób, obserwacja całodobowa osób, zbieranie materiałów dowodowych.

W świadczeniu tego rodzaju usług posiadamy bogate doświadczenie, prowadzimy je na rzecz banków, firm leasingowych i towarzystw ubezpieczeniowych. Pracownicy PROLEX Sp.z o.o. realizujący usługi w tym zakresie, posiadają wysokie kwalifikacje i osiągają wysoką skuteczność.

Zasady ewentualnej współpracy w zakresie usług detektywistycznych realizowanych przez PROLEX Sp. z o.o. wymagają szczegółowych ustaleń w bezpośrednich rozmowach.

Wszelkie pytania i wnioski można kierować także na adres: biuro[malpa]prolex.wroc.pl