Konserwacja systemów alarmowych -USŁUGA „REFLEX”®

PROLEX Sp. z o.o. gwarantuje konserwację i całodobowy serwis techniczny dla instalowanych przez siebie niezawodnych systemów. Dla zapewnienia tej niezawodności niezbędne jest dokonywanie okresowych przeglądów stanu poszczególnych elementów systemu. Wszystkie czynności związane z dokonaniem przeglądów wykonują wyspecjalizowani technicy posiadający licencje techniczne pracowników ochrony.

Przeglądy systemów alarmowych obejmują takie czynności, jak:

  • sprawdzanie stanu centrali, szyfratorów, czujników, sygnalizatorów, zasilania awaryjnego i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.
  • sprawdzenie całości okablowania oraz pomiar napięć w punktach pomiarowych z jednoczesną wymianą zużytych bezpieczników.
  • sprawdzenie sprawności działania całego systemu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

Miesięczne koszty konserwacji zależą od wielkości systemu i kształtują się na poziomie od 35 PLN PLN + 23% VAT